Naskah Drama Basa Jawa, Tema: Kenakalan Remaja

Perilaku Vandalis Lan Ilangipun Tatakrama Ing Pelajar

Penulis naskah: Desy, Dimas, Vano, Reffo, Riski, Devia, Mahsun. Kelas XA. Yogyakarta, Februari 2015

Ing saktunggaling wilayah, wonten gangsal lare ingkang sinau wonten ing sekolah sami, larenipun inggih menika Desy, Dimas, Vano, Reffo, lan Riski. Larenipun gadah sifat ingkang benten-benten. Vano, Reffo, lan Riski ketiganipun kala riyen inggih menika lare ingkang sae, ananging kawiwitan ndherek Baca lebih lanjut

Iklan